Vizare acte studii plecare in strainatate

Posted on Posted in Uncategorized

Vizare acte studii CNRED | Viza acte studii Ministerul Sanatatii

Vizare acte studii la Ministerul Educatiei Vizarea actelor de studii presupune verificarea si certificarea autenticitatii actelor de studii si inscrisurilor de pe aceste acte. Vizarea actelor de studii se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii (Apostila de la Haga) Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversita; Vizarea actelor de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratele Școlare Judeţene. Vizarea actelor de studii din învăţământul superior: Actele de studii din învăţământul superior care pot fi vizate: 1. Actele de studii emise de instituții de învățământ superior acreditate din România, 2. Anexele la actele de studii și/sau documentele școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din România, respectiv a) suplimentul la diplomă b) foaia matricolă c) situația școlară d) programa analitică; e) adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea; f) adeverința care atestă calitatea de student; g) adeverinţa privind finalizarea studiilor; h) adeverința de autenticitate. Oferta la nr. de tel. 0784014414 sau la adresa de e-mail: