Traducere legalizata. Ce este o traducere legalizata si cand ne este necesara?

Posted on Posted in Uncategorized

Traducerea legalizată este solicitata pentru documentele oficiale ( documente de identitate, certificate de nastere, de deces, de casatorie, de divort, diplome de studii, foi matricole, adeverinte, declaratii, procuri, caziere, sentinte judecatoresti, contracte etc. ) şi constă în garantarea legalităţii documentului de către un notar public abilitat.

Pentru legalizarea unei traduceri, traducerea trebuie sa fie efectuata in mod obligatoriu de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei (posesor al autorizatie eliberate de Ministerul Justitiei si al stampilei de traducator autorizat) care va semna si stampila formula de certificare a acesteia iar notarul public va legaliza semnatura traducatorului autorizat.

Pentru ca notarul public sa poata legaliza o traducere autorizata, fie este necesara prezenta traducatorului care odata cu traducerea va prezenta notarului autorizatia in original si-si va depune specimenul de semnatura, fie clientul se poate duce la un birou al unui notar public unde traducatorul care a efectuat traducerea respectiva si-a lasat in prealabil specimenul de semnatura.

Trebuie mentionat faptul ca prin procesul de legalizare a traducerii, notarul public nu verifică sau nu certifică dacă documentul este corect sau complet din punct de vedere al conţinutului şi nici nu valideaza in vreun fel corectitudinea traducerii documentului in chestiune.

De asemenea nu trebuie uitat faptul ca pe langa documentul tradus ce urmeaza a fi legalizat de notar, trebuie sa existe o copie a traducerii ce va ramane la arhiva notariatului. In plus la aceste documente trebuie atasate copii dupa originalele documentelor ce au fost traduse.

Biroul de traduceri din Bucuresti sector 3 (Vitan, Dristor, Baba Novac, Piata Muncii, Titan, Trapezului, Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918), Pronto Trad va ofera traduceri din/in limbile engleza, franceza, spaniola, italiana, germana, polona, turca, bulgara, greaca, slovaca, rusa, ucraineana, araba, maghiara etc. efectuate de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

Tot ce trebuie sa faceti este sa contactati birou traduceri sector 3 Bucuresti (Vitan, Dristor, Baba Novac, Piata Muncii, Theodor Pallady, Titan) la numarul de telefon 0784.014.414 sau pe adresa de e-mail: contact@legalizate.ro. Noi ne deplasam la sediul dumneavoastra pentru a lua originalele documentelor a caror traducere urmeaza sa fie legalizata si tot noi va inmanam originalele, impreuna cu traducerile legalizate.

Nu uitati: la biroul nostru de traduceri din sectorul 3, Bucuresti, Vitan, preluarea si predarea documentelor este un SERVICIU GRATUIT.

Putem prelua si preda acte din Bucuresti, sectorul 1, sectorul 2, sectorul 3, sectorul 4, sectorul 5, sectorul 6.

Leave a Reply